New York Eğitim Ataşeliği

Özel öğrencilik statüsü

1-Özel öğrencilik statüsü 

1. Yurt dışında ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimleri süresince her türlü masrafları kendi imkanları, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler özel öğrenci olarak tanımlanmaktadır. Bir ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrenimi amacına yönelik dil öğrenimi de özel öğrencilik statüsü sağlamaktadır. Açıköğretim, uzaktan öğretim, sertifika, extension gibi programlar özel öğrencilik statüsü sağlamamaktadır.

2-Askerlik erteleme işlemleri

2. Özel Öğrencilik statüsü için başvuru evrakları ile askerlik erteleme evrakları aynıdır. Bu nedenle askerlik ertelemesi için başvurmak isteyenlerin özel öğrenci başvurusu yapmaları gerekmektedir.  

Önlisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilerin göndermesi gereken evraklar için tıklayınız

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin göndermesi gereken evraklar için tıklayınız

3-Özel öğrencilik statüsünün tanınması ve buna bağlı haklar

3.1. Özel öğrencilik statüsünün tanınması; askerlik erteletme ve  benzeri öğrenciliğe bağlı bazı haklardan yararlanma yönünden, başvuran öğrencinin Ataşeliğimiz yetki ve görev bölgesinde gördüğü öğrenimin geçerli olduğunun Ataşeliğimizce onaylanması anlamına gelmektedir. Özel öğrencilik statüsü için başvuru evrakları ile askerlik erteleme evrakları aynıdır. Bu nedenle askerlik erteleme talebi için ayrıca belge gönderilmesi gerekmemektedir.

3.2. Ataşeliğimiz yetki ve görev bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin özel öğrenci statüsünü elde edebilmeleri ve sağladığı haklardan faydalanabilmeleri, özel öğrencilik statülerinin Ataşeliğimizce tanınmasına bağlıdır.

3.3. Tanıma işlemi öğrenciye, askerlik erteletme, harçsız pasaport işlemi için öğrenci belgesi talep etme gibi haklar sağlar.

3.4. Özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin, öncelikle ´Özel öğrencilik başvurusu´ başlığı altında istenen belgelerle birlikte posta yoluyla Ataşeliğimize başvurmaları gerekmektedir.

3.5. İlgili askerlik şubesiyle yapılacak yazışma sonrasında, askerlik yönünden öğrenimini sürdürmesine engel bakaya ya da yoklama kaçağı gibi bir hallerinin olmadığı anlaşılanların, diğer şartları da taşımaları kaydıyla öğrencilik tanıma işlemi yapılmaktadır.

3.6. Sadece özel öğrencilik statüsü tanınmış olan öğrenciler için askerlik tecil/tehir işlemleri yapılmakta, öğrenci ve pasaport belgesi düzenlenmektedir. Özel öğrencilik statüsü henüz tanınmamış bir öğrenci için bu işlemler yapılmamaktadır.

3.7. Özel öğrencilik statüsü tanınmış öğrencilerin, bu statülerinin devamı ve sağlanan haklardan faydalanabilmeleri için;

  • Her dönem başında kayıt belgesi, dönem sonunda ise not döküm belgesi asıllarını Ataşeliğimize göndermeleri,
  • Adres değişikliği, öğrenimin bırakılması, mezun olunması ve benzeri değişiklikleri yazılı olarak derhal Ataşeliğimize bildirmeleri,

 gerekmektedir.

3.8. Ataşeliğimizce özel öğrencilik statüsünün tanınmış olması, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumlarının denkliğinin tanındığı/tanınacağı anlamına gelmemektedir. Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmaktadır. 

4-Ataşeliğimizin yetki ve görev bölgesi

4.1. Ataşeliğimizin yetki ve görev bölgesinde bulunan eyaletler şunlardır: New York (NY), Connecticut (CT), Kentucky (KY), Massachussetts (MA), Maine (ME), New Hampshire (NH), New Jersey (NJ), Rhode Island (RI), Vermont (VT).  Ataşeliğimizde, bu eyaletlerde öğrenim gören öğrencilerin özel öğrencilik işlemleri takip edilmektedir. Bu eyaletlerin dışında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin, ilgili oldukları eğitim müşavirliği/ataşeliği ya da konsolosluk birimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

4.2. Washington Eğitim Müşavirliği´nin yetki ve görev bölgesinde bulunan eyaletler şunlardır: Alabama, Washington D.C, Delaware, Georgia, Indiana, Maryland, Michigan, Mississippi, North Carolina, Ohio, Pensylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Puerto Rico.

4.3. Los Angeles Eğitim Ataşeliği´nin yetki ve görev bölgesinde bulunan eyaletler şunlardır:Alaska, Arkansas,Arizona, California, Colorado, Hawaii, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Louisiana, Minnesota, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, New Mexico, Nevada, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming. 

5-Özel öğrencilik statüsü tanınmayanlar

5.1. Uzaktan/açık öğretim, sertifika, extension şeklinde ya da devam zorunluluğu olmayan öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin,

5.2. Devlet memuru olanların,

5.3. Askerlikleri ertelenemeyenler ile askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesiyle aynı veya daha alt seviyede öğrenim görmek isteyenlerin (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar),

5.4. Zorunlu devlet hizmetiyle yükümlü olup zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendiremeyenlerin,

5.5. Bir ön lisans, lisnas ya da lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen isteğe bağlı olarak dil öğrenimi görenlerin,

özel öğrencilik statüleri tanınmamaktadır.

6-Dikkat edilecek hususlar

6.1. Özel öğrenciliğe dair açıklamalar ve başvuruda istenen belgeler, web sayfamızın özel öğrenci başlığı altında yer almaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, bu açıklamaları dikkatle okuyarak istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup posta yoluyla Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Şahsen başvuru alınmamaktadır.

6.2. Özel öğrencilik statüsü tanınan öğrencilerin, her dönem başında kayıt belgelerinin (enrollment letter), her dönem sonunda ise not döküm belgelerinin (transcript) asıllarını Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeleri göndermeyenlerin dosyaları kapatılmakta ve adlarına hehangi bir belge düzenlenmemektedir.

6.3. Özel öğrenciliği tanınmış öğrencilerden, öğrenciliği bırakma, mezun olma ya da bir üst sevide öğrenime başlama gibi öğrenim durumlarında değişiklik olanların bunu derhal Ataşeliğimize imzalı bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Bir üst seviyede öğrenime başlayanlar, ´Özel öğrencilik başvurusu´ başlığı altındaki öğrenim sevilerine uygun belgeleri tamamlayarak bildirimde bulunmalıdır.

6.4. Özel öğrencilikle ilgili konularda iletişim newyork@mebtr.org e-posta adresinden sağlanacaktır.

6.6. Öğrencilerimizin Ataşeliğimize gönderecekleri dilekçe, form vb. dokümanlara güncel iletişim bilgilerini yazmaları önem arz etmektedir. Tebligatlar e-posta adreslerine yapılacağından, mutlaka geçerli bir e-posta adresi yazılmalıdır. 

605 3rd Avenue 30th Floor New York, NY 10158 - 1 (212) 6878395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.