New York Eğitim Ataşeliği

Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

New York Eğitim Ataşeliği'mize 1 adet Sözleşmeli Sekreter Pozisyonunda sınavla personel alınacaktır. Aranan şartlar ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C.

NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU

Eğitim Ataşeliği

 Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

 

New York Eğitim Ataşeliği'nde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

I)                ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 

1-     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

2-     Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3-      Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-     Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla;

 

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-     Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

6-     En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

7-     İngilizce ve Türkçe'yi iyi derecede biliyor olmak.

8-     Yeterli düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak ve ofis programlarını iyi derecede kullanmak,

9-     İlgili ülkede çalışma iznine sahip olmak.

 

II)             BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

1-Başvuran kişinin dilekçesi (Dilekçede T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim bilgilerine yer verilmelidir.)

2- Başvuran kişiye ait fotoğraflı özgeçmiş,

3- Ortaöğretim veya dengi yabancı öğretim kurumları, yüksekokul, lisans, yüksek lisans, doktora diploma  

örnekleri, yabancı dilde ise tasdikli tercümeleri.

4- a) Yabancı uyruklular için; Türkçe veya İngilizce bilmek  (yazılı beyan/varsa dil puanı)

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanlar için İngilizce bildiğine dair belge

5- Türk Uyruklular için nüfus cüzdanı/kimlik kartı örneği, yabancı uyruklular için kimlik kartı örneği,

6- Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

7- ABD'de çalışma izninin olduğuna dair belge,

8- Adli sicil durum bilgisi (Kişinin yazılı beyanı esas alınacaktır),

9- Askerlik durum bilgisi (Kişinin yazılı beyanı esas alınacaktır).

 

III)          SINAV:

Sınava girerken kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

a)     Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 25 Mart 2022, Cuma günü saat 10:00'da T.C New York Başkonsolosluğu'nda yapılacaktır.

Sınav Konuları:

Türkçeden İngilizceye çeviri, İngilizceden Türkçeye çeviri, Türkçe Kompozisyon ve Matematik

Sınav zamanı : 10:00-12:30 arası

 

b)    Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 01 Nisan 2022, Cuma günü saat 10:00'da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

 

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 09 Mart 2022, Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuz 821 1st Ave. 2nd Fl. New York, NY 10017 adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (haftaiçi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

 

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C New York Başkonsolosluğu, 821 1st Ave. 2nd Fl. New York, NY 10017

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C New York Başkonsolosluğu, 821 1st Ave. 2nd Fl. New York, NY 10017

Tel: 212 687 8395

 

E-mail: newyork@mebtr.org

Eposta adresimiz newyorkmebtr.org Yazışma adresi 344 E 46th St. 2nd Fl. New York, NY 10017 - 1 (212) 687 8395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.