New York Eğitim Ataşeliği

Sözleşmeli personel alım ilanı

Ataşeliğimizde boş bulunan bir adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna personel alınacaktır.  
Sözleşmeli personel alım ilanı

Başvuru, istenen evrakın bir dilekçe ekinde eksiksiz olarak posta yoluyla “Turkish Education Attache Office, Attn: Personel Alımı, 825 3rd Avenue 5th  Floor New York, NY 10022” adresine gönderilmesi şeklinde yapılacaktır.

Başvurusu uygun görülen adaylar Ataşeliğimizce mülakata çağrılacaktır. Başvuru evrakının en geç 23 Ocak 2015 tarihinde Ataşeliğimize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra Ataşeliğimize ulaşan başvuru evrakı ile elektronik ortamda gönderilen başvuru evrakı dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar:

1-En az ortaöğretim mezunu veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak (Yükseköğrenim yapmış olmak tercih sebebidir),

2-Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisine vakıf olmak, Türk vatandaşları için ise İngilizce dilini iyi düzeyde biliyor olmak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53 ünci maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Askerlik durumu itibarıyla;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek özrü veya akıl hastalığı bulunmamak,

7-Yazışma yapabilecek niteliklere sahip olmak,

8-İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek.

Başvuruda istenen belgeler:

1-Dilekçe,

2-Özgeçmiş (Tıklayınız),

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Tıklayınız),

4-Mezuniyete dair diploma örneği ve tasdikli Türkçe tercümesi,

5-İngilizce dilini bildiğine dair belge (Yabancı uyruklular için Türkçe veya uluslararası dillerden birisini bildiğine dair belge),

6-T.C. Uyruklular için tasdikli nüfus cüzdanı örneği, yabancı uyruklular için tasdikli kimlik kartı,

7-Aile nüfus kayıt örneği,

8-Vesikalık fotoğraf (2 adet),

9-Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan,

10-Pasaport fotokopisi.

 

Eposta adresimiz newyorkmebtr.org Yazışma adresi 344 E 46th St. 2nd Fl. New York, NY 10017 - 1 (212) 687 8395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.