New York Eğitim Ataşeliği

Post Doktora Talepleri

DOKTORA SONRASI ÇALIŞMA İZNİ UYGULAMA ESASLARI

Doktora Sonrası Çalışma İzni Şartları

(1) Yurt dışı temsilciliğin görüşü üzerine Bakanlık ya da adına öğrenim görülen kurum veya kuruluş hesabına Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 1 yılı geçmemek üzere resmi burssuz statüde doktora sonrası çalışma izni verilebilmektedir. Bu süre resmi burssuz statüde en fazla 1 yıla kadar uzatabilmektedir.

(2) Öğrencilerin, uluslararası proje, araştırma çalışması veya yükseköğretim kurumu bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili ya da akademik gelişimlerine katkı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Doktora sonrası çalışma kabulleri tam zamanlı olmalıdır. Yarı zamanlı doktora sonrası çalışma kabulleri dikkate alınmayacaktır.

(4) Sunulan doktora sonrası çalışma kabul belgesinde çalışma süresi en fazla 1 yıl olmadır.

(5) Doktora sonrası çalışma yapılacak üniversitelerin Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan üniversite sıralamalarının herhangi birinde son üç yıl içerisinde alan bazında %30'luk dilimde yer alması gerekmektedir.

(6) Doktora sonrası çalışma talebinde bulunacak öğrenci, doktorası boyunca en az 2 adet SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde makale yayınlamış olması gerekmektedir.

(7) Öğrencinin doktora süresi boyunca öğrenim planlarını ve akademik gelişim raporlarını eksiksiz olarak REBUS'a yüklemiş olması gerekmektedir.

(8) Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, doktora tezlerinin ilgili bölümü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibarenin yazılmış olması gerekmektedir.

(9) Doktora öğrenimi süresince, süre uzatımı kullanılmamış olması gerekmektedir. Zorunlu hallerde kullanılan süre uzatımının 1,5 yılı (1 yıl 6 ay) geçmemesi esastır.

(10) Adına öğrenim gördüğü kurumun görüşü alınır.

(11) Geçici madde: 9. Madde 'de belirtilen süreler, uygulama esası yürürlüğe girdiğinde süre uzatımının son 6 (altı) ayı içerisinde olan öğrenciler hariç uygulanır.

(12) Bu uygulama esası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

 

Öğrencilerden İstenecek Belgeler

(1) Başvuru öğrenim görülecek ülkenin bağlı bulunduğu yurt dışı temsilciliğine yapılır.

(2) Doktora sonrası çalışma için aşağıdaki belgeler istenir:

(a) Doktora Sonrası Çalışma Başvuru Dilekçesi

(b) E-devletten alınacak yurda giriş/çıkış belgesi veya öğrenim görülecek ülkeye giriş yaptığını gösterir belge

(c) Doktora eğitimi sürecinde sahip olduğu vizeyi gösterir belge

 

(ç) Resmi kabul belgesi (Çalışma türü, kapsamı, başlama-bitiş tarihleri, öğrenciye sağlanan ücret ve benzeri her türlü mali hak ve menfaatler net olarak belirtilmelidir)

(d) E-devletten veya YÖK'ten alınacak okul tanıma belgesi,

(e) Mezuniyet belgesi (henüz mezun olmadıysa sonradan teslim edilecektir.)

(3) İstenecek belgeler için yurt dışı temsilciliklerince ek şartlar getirilebilir. Bu şekilde getirilecek ek şartlar ve başvuru usulüne ilişkin diğer hususlar yurt dışı temsilciliği tarafından ilan edilir.

Eposta adresimiz newyorkmebtr.org Yazışma adresi 344 E 46th St. 2nd Fl. New York, NY 10017 - 1 (212) 687 8395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.