New York Eğitim Ataşeliği

Öğrenim planı

Bölgemize gelerek esas öğrenimine (yüksek lisans ya da doktora) başlayan öğrencilerin, öğrenimlerine başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde, öğrenim planı hazırlayarak REBUS adlı uygulama üzerinden Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir.

 TPAO, DSİ,TCCD ve BOTAŞ adına öğrenim gören öğrencilerinin öğrenim planlarını posta yoluyla Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir. 

Dil öğrenimine gelen öğrencilerin öğrenim planı hazırlamaları gerekmez.

Öğrenim planı, öğrenime başlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Bakanlığa ulaşmadığı takdirde, burs ödemelerinin Bakanlıkça durdurulacağının bilinmesinde fayda vardır.

Öğrenim planı, öğrenim sürecinin akademik anlamdaki yol haritası niteliği arz eden bir taahhüt belgesidir. Bu nedenle dikkatle doldurulmalı, aşağıdaki hususlara özen gösterilmelidir:

Öğrencilerimize yüksek lisans öğrenimi için tanınan süre iki, doktora öğrenimi için tanınan süre ise dört yıldır. Bu, bölgemizde bulunan öğrencilerin, yüksek lisans öğrenimlerini tez dahil iki, doktora öğrenimlerini ise tez dahil dört yıl içinde bitirmeleri gerektiği anlamına gelmektedir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde bu sürelere, yüksek lisans için altı ay burslu, altı ay burssuz; doktora için ise bir yıl burslu, bir yıl burssuz statüde süre ilavesi Bakanlığın onayıyla yapılabilmektedir.

 • Öğrenim planlarının hazırlanmasında, öğrencilik için tanınan normal süreler dikkate alınmalı, bu sürelerin ötesine geçen planların kabul edilmeyeceği bilinmelidir. Normal öğrenim sürelerine ilave edilebilecek süreler arızi nitelikte olup, haklı gerekçelere dayalı olarak talep edilmelidir. Öğrenim planı hazırlanırken ilave süreler hesaba katılmamalıdır.
 • Öğrenim planlarında, yüksek lisans programınızın tezli olduğu mutlaka belirtilmelidir.
 • DSİ, TPAO, TCCD ve BOTAŞ adına öğrenim gören öğrencilerin öğrenim planlarını tek nüsha olacak şekilde Ataşeliğimize posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve DSİ, TPAO, TCCDD, BOTAŞ dışında kalan diğer tüm kurumlara bağlı burslu öğrencilerinin öğrenim planlarını tek nüsha olacak şekilde REBUS'a yüklemeleri gerekmektedir. REBUS'a yüklenilen planların posta yolu ile yeniden gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Derece alınacak tarih mutlaka gün/ay/yıl olarak belirtilmelidir. Burada ülkemizde kullanılan formatta tarih bilgisinin yer alması önemlidir. 
 • Öğrenim planlarının her sayfasının sağ alt köşesi, öğrenci tarafından ad-soyad yazılarak mutlak surette imzalanmalıdır.
 • Derslerin hangi yıl ve hangi dönemde, kaç kredi olarak alınacağı planda açıkça belirtilmelidir.
 • Öğrenim planlarının ilgili sayfası öğrenim görülen kurumdaki akademik danışmana imzalatılmalıdır.
 • Öğrenim planında alacağınızı belirttiğiniz bütün dersleri ve içeriklerini içeren bir listeyi plana ekleyiniz. 
 • Planınızda yer alan her dönem almayı planladığınız derslerin, okulunuzun "full-time" asgari kredi miktarından az olmamasına özen gösteriniz.
 • Hazırlayacağınız öğrenim planı nihayet yurt içi akademik danışmanınızın onayına sunulmaktadır. Bu nedenle, plan hazırlama sürecinde yurt içi akademik danışmanınızla irtibat halinde olmanızda fayda vardır.
 • Planda yer alan kişisel bilgilerinizin ve iletişim bilgilerinizin, özellikle e-posta adresi ve telefon numarasının, güncel ve doğru olduğundan emin olunuz.
 • Zaman içerisinde öğrenim planında değişiklik yapılması durumunda bu değişikliğin yeniden öğrenim planı dilekçesi doldurularak bildirilmesi gerekmektedir. TPAO ve DSİ adına öğrenim gören öğrencilerin öğrenim planlarını tek nüsha olacak şekilde Ataşeliğimize posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. TPAO ve DSİ dışında kalan diğer tüm kurumlar ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bursiyerlerimizin belgelerini REBUS'a yüklemeleri gerekmektedir.

Öğrenim planı formuna ulaşmak için tıklayınız

Eposta adresimiz newyorkmebtr.org Yazışma adresi 344 E 46th St. 2nd Fl. New York, NY 10017 - 1 (212) 687 8395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.