New York Eğitim Ataşeliği

Öğrenciliğin sona ermesi

1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim gören öğrencilerin öğrencilikleri, öğrenimlerini başarıyla bitirdiklerinde ya da ilgili yönetmelikte sıralanan hallerde sona ermektedir.

1-Öğrenimin başarıyla bitirilmesi

Öğrenimini başarıyla bitiren öğrencilerin, ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde, sitemizde "Görev Talebi" başlığı altında yer alan formu  doldurup asıl bitirme belgelerini  eklemek suretiyle görev talebinde bulunmaları gerekmektedir. Kurumlar adına öğrenim gören öğrencilerin tüm belgelerden iki adet  düzenlemeleri gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrencilerinin tek nüsha belge düzenlemeleri yeterlidir. 

2-Askerlik sebebiyle öğrenciliğin sona ermesi

Öğrenimlerine başarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

3-Devamsızlık veya başarısızlık sebebiyle öğrenciliğin sona ermesi

Öğrenim kurumuna devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.

4-Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrenciliğin sona ermesi

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,

- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

- İlgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin,

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların,

 Öğrencilikle ilişkileri kesilir.

 

Eposta adresimiz newyorkmebtr.org Yazışma adresi 344 E 46th St. 2nd Fl. New York, NY 10017 - 1 (212) 687 8395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.