New York Eğitim Ataşeliği

Burs ödemeleri

1416 sayılı kanun kapsamında bölgemizde öğrenim gören resmi-burslu statüdeki  öğrencilerin bursları, Bakanlığımız Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanarak bir liste halinde Ataşeliğimize bildirilmekte, sonrasında toplam burs tutarı kadar meblağ Ataşeliğimizin banka hesabına aktarılmaktadır. Söz konusu para transferi işlemi çoğu zaman, burs listesinin Ataşeliğimize gönderilmesinden sonra beş ile on gün arasında sürebilmektedir.

Burs olarak dağıtılacak meblağ Ataşeliğimizin banka hesabına intikal ettiği gün ya da en geç bir sonraki iş günü, Bakanlıktan gönderilen listede isimleri yer alan öğrencilerin burslarının ödenmesi için, Ataşelliğimizce ilgili banka şubesine talimat verilmektedir.

Öğrencilere ödenen burs tutarı brüt (kırtasiye dahil) $2,426.67 olup, bu tutardan hesaplama aşamasında binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmekte, öğrencilerin banka hesaplarına transfer aşamasında ise banka şubesi tarafından $6,00 komisyon kesintisi yapılmaktadır.

 

1416 sayılı kanun kapsamında Amerika'da öğrenim gören öğrencilerin burs hesabı

Brüt burs tutarı (Kırtasiye dahil)

:

$2,426.67

Damga vergisi kesintisi

(Brüt burs tutarı x binde 7,59)

:

$18.42

Net burs tutarı

:

$2,408.25

Banka komisyonu

:

$6.00

Hesaba geçen

:

$2,402.25

 

Bölgemize gelerek öğrenime başlayan resmi-burslu öğrencilerin burslarının Bakanlığımızca hesaplanarak gönderilmesi; öğrencilerin öğrenime başlamalarını, istenen belgelerle birlikte Ataşeliğimize bildirmelerine bağlıdır. Bu bildirime ilişkin matbu form ve eklerine öğrenime başlama başlığı altından ulaşılabilir.

Bölgemizde öğrenime başlayan ve başlamalarını usulünce bildiren öğrenciler, üç ay içerisinde öğrenim planlarını Rebus'a yüklemekle yükümlüdürler. Üç ay içinde öğrenim planlarını yüklemeyen öğrencilerin bursları kesilmektedir. Öğrenim planına ilgili başlıktan ulaşılabilir.

Burs ödeme sürecinde, öğrencilerimizin bildirdikleri banka hesap bilgilerinin doğruluğu büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz bölgemize geldiklerinde öncelikle kendilerine bir bankada "checking" hesabı açtırmalıdır. "Saving"  hesaplarına para transferi yapılamamaktadır. Banka hesabı açtıran  öğrencilerimizin, öğrenime başlama formuyla banka hesap bilgilerini Ataşeliğimize bildirmesi gerekmektedir. Bu aşamada özellikle dokuz haneli "Routing Number" ile banka adı ve hesap numarasının doğruluğundan emin olunması gerekmektedir. "Routing Number" yazılırken, ACH yöntemiyle yapılan transfer için gerekli olan ABA numarası istenmektedir. Bu husus öncelikle hesap açtırılan bankadan teyit ettirilmelidir. Bu numaralardaki bir rakam hatası dahi, bursların öğrencinin hesabına aktarılamamasına neden olmaktadır. 

Kanada'da öğrenim gören öğrencilerin banka hesap bilgilerini, bursları doğrudan Bakanlıkça aktarılacağından ayrıca Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne; TPAO, BOTAŞ ve TCDD hesabına öğrenim gören öğrencilerin ise, ayrıca kurumlarına iletmeleri gerekmektedir.

Zaman içerisinde çeşitli nedenlerle öğrencilerimizin banka hesap bilgilerinde değişiklik olabilmektedir. Böyle bir durumda, gecikmeksizin örneği bu sayfada yer alan formun doldurularak imzalı bir şekilde Ataşeliğimize posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.  Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrencilerinin belgeleri tek nüsha düzenlemeleri yeterlidir. Kurum öğrencilerinin ilgili değişikliği kurumlarına bildirmeleri gerekmektdir. 

Burs ödeme talimatları her ayın 25'i ile 30'u arasında bankaya verildiğinden, bu tarihlerden önce Ataşeliğimize ulaşan değişiklik talepleri o ay için işleme alınabilmekte, aksi halde izleyen ayın burs ödeme döneminde işlem görmektedir. 

İmzasız form veya imzasız dilekçe ile, ya da elektronik posta yoluyla iletilen banka bilgisi değişiklikleri işleme alınamamaktadır. 

Öğrencilerimizin banka bilgilerinde değişiklik olması halinde, bildirimde bulunulmuş olsa dahi, yeni hesaba para transferi gerçekleşinceye kadar, eski banka hesabının açık tutulması ve kontrol edilmesi önerilir. Bu, postada geçen zaman ve benzeri nedenlerle yeni hesap bilgilerinin işleme alınmasının gecikebileceği ihtimalinin bir sonucudur. 

Banka hesap bilgisi değişikliği formuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Eposta adresimiz newyorkmebtr.org Yazışma adresi 344 E 46th St. 2nd Fl. New York, NY 10017 - 1 (212) 687 8395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.