New York Eğitim Ataşeliği

Lisansüstü Öğrenim (Graduate) Başvurusu (Özel öğrencilik ve askerlik ertelemesi için gerekli evraklar)

Önemli Not: Covid-19 pandemi nedeniyle iş ve işlemler bazı değişikliğe uğradığından, belgelerinizi postalamadan önce mutlaka e-mail ile (newyork@mebtr.org) Ataşelik yetkilileriyle iletişime geçip belgelerin gönderimi ve işlemlerinizin işleyişi hususunda bilgi alınız.

Bölgemizde lüsansüstü (doktora, master, (graduate))  seviyesinde öğrenim görenlerden özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin, aşağıdaki linkte yer alan başvuru dilekçesini doldurarak, devamındaki belgeleri eklemek suretiyle  Turkish Consulate General Education Attache Office 605  3rd Avenue 30th Floor New York, NY 10158 adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Dikkat:

 • Şahsi başvuru kabul edilmemektedir !
 • Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmemektedir !
 • Evrak eksiği bulunmayanların askerlik durumlarıyla ilgili yazışmaları Ataşeliğimizce gecikmeksizin yapılmaktadır. Bu nedenle, evrakın ilgili askerlik merciine (ASAL) ulaşıp ulaşmadığı bilgisinin Ataşeliğimize sorulmaması,  bunun yerine doğrudan askerlik merciinden bilgi alınması önemle rica olunur! 
 • Özel öğrencilik başvurusuyla ilgili yazışmalar için newyork@mebtr.org e-mail adresi kullanılabilir.
 • Özel öğrencilik statüsü için başvuru evrakları ile askerlik erteleme evrakları aynıdır. Bu nedenle askerlik erteleme talebi için ayrıca belge gönderilmesi gerekmemektedir.

1-Başvuru dilekçesi (Tıklayınız);

 • Öğrencilere yapılacak tebligatlar e-posta aracılığıyla yapılacağından, geçerli bir e-posta adresinin dilekçeye yazıldığından emin olunmalıdır.

2-Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi;

 • Nüfus cüzdanının her iki tarafının bir sayfaya gelecek şekilde fotokopisi çekilmelidir.
 • Yeni düzenlenen kimlik kartlarında nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle -köy bilgileri ayrıntılı yer almadığından, yeni kimlik kartı alan öğrencilerimizin e-devlet şifresi,  bağlı bulundukları dış temcilciliklerce veya yurt içinde nüfus müdürlüklerince düzenlenmiş, ayrıntılı nüfus bilgilerini içeren belgeyi kimlik fotokopilerine ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. 

3-Pasaport ve I-20 belgesinin fotokopisi;

 • Pasaportun vize bilgilerini içeren sayfası ile ABD´ye giriş kaydını içeren sayfalarının fotokopileri,
 • Pasaport ve I-20 belgesi olmayıp yeşil kartı ya da Amerikan makamları tarafından verilen bir kimlik belgesi olanlardan bunların fotokopileri,

4-Askerlik durumunu gösterir belge;

 • Lisansüstü (master, doktora) öğrenim amacına yönelik dil öğrenimi, lisansüstü (master) veya doktora seviyesinde devam zorunluluğu olan bir öğrenim kurumunda kayıtlı öğrencilerden askerlik durum belgesi istenmektedir.
 • Daha önceki yüksek lisans veya doktora öğrenimine veya bir başka statüye bağlı olarak verilmiş sevk tehiri varsa, bu tehirin iptal edildiğine dair belge,
 • Askerlik durum belgesi askerlik şubelerinden veya e-devlet şifresi ile alınabilir. Askerlik durum belgesinde yoklama kaçağı veya bakaya ibaresi yer alıyorsa Ataşeliğimize başvuru yapmadan önce kişilerin bağlı bulundukları Büyükelçilik veya Başkonsolosluktan yoklama veya bakaya kaldırma işlemi yaptırmaları gerekmektedir. 
 • Lisans mezunu öğrencilerin Ataşeliğimize başvuru yapmadan önce yurt içinde askerlik şubelerinden veya yurt dışında bağlı bulundukları Büyükelçilik veya Başkonsoloslukların askerlik biriminden yoklama işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Bu işlem yapılmadan Ataşeliğimizde askerlik ertelemesi yapılamamaktadır. 

5-En son mezun olunan öğrenim seviyesine ait mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği;

 • Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği veya e-devlet şifresi ile alınmış son mezuniyet durumunu ayrıntılı gösterir barkodlu belge, 
 • Yurt dışındaki orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri veya il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak denklik belgesinin noter onaylı örneği (Denklik için tıklayınız),
 • Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin noter onaylı örneği,

6-Tam zamanlı öğrenci olunduğuna dair öğrenci kayıt kabul belgelesi ile not döküm çizelgesinin aslı (Enrollment letter, official transcript);

 • Kayıt yaptırılan yüksek öğrenim kurumundan alınacak, dil, hazırlık veya esas öğrenim seviyesini (yüksek lisans, doktora vb.) ve dalını, öğrenime başlayış ve bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını ve öğrenimin tam zamanlı olduğunu gösteren onaylı okul belgesinin aslı (enrollment letter) ile, not dökümünü gösterir belgenin aslı (official transcript).
 • Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı askerlik sevk tehiri işlemi yapılmadığından, kayıtlı olduğu/olacağı dil öğreniminden dolayı özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin sunacakları öğrenci belgesinde, dil öğreniminin yüksek lisans amacına yönelik olduğu, en az iki ay süreyle ve haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.
 • Dil öğrenimini tamamlayan öğrencilerin, esas öğrenimlerine başladıklarına dair öğrenci belgesini (enrollment letter) Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir.

7-Bir adet vesikalık fotoğraf;

 • Fotoğrafların arkasına ad ve soyad yazılmış olmalıdır.

8-$25.00 (Yirmi beş dolar) tutarında money order;

 • Askerlik erteleme belgesinin askerlik şubelerine gönderilebilmesi için $25.00 (yirmi beş dolar) tutarında money order gönderilmelidir. Money order yaparken belgede yer alan ´To the order of´ kısmının boş bırakılması gerekmektedir. Bu başvuru için nakit para ve çek kabul edilmemektedir.

9-Zorunlu hizmet belgesi;

 • Bu belge, başvuru sahibinin zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğü varsa istenmektedir. Bu yükümlülüğü olmayanlardan istenmez.  
 • Zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğü olanlardan zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, ya da taksitle ödemek üzere anlaştığını/ertelettirdiğini belgelemeleri istenir.

10-İstifa belgesi;

 • Bu belge kamu görevlisi olup da, özel öğrenci başvurusu yapacaklardan istenmektdir. Kamu görevlisi olmayanlardan istenmez.
 • Kamu görevlisi olanların özel öğrencilik statülerinin tanınması, diğer şartların yanında görevlerinden istifa etmiş olmalarına bağlıdır.

 

605 3rd Avenue 30th Floor New York, NY 10158 - 1 (212) 6878395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.