New York Eğitim Ataşeliği

Dosya açtırma

Dikkat: Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmemektedir !

Dikkat: Başvuru evrakını gönderen öğrencilerimizin askerlik ile ilgili yazışmaları Ataşeliğimizce gecikmeksizin yapılmakta ve ilgili askerlik şubesine gönderilmektedir. Evrakın şubeye ulaşıp ulaşmadığı bilgisinin Ataşeliğimize sorulmaması,  bunun yerine doğrudan askerlik şubesinden bu bilginin alınması önemle rica olunur!  

Özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin, aşağıdaki linkte yer alan başvuru dilekçesini doldurarak, ilgisine göre devamındaki belgeleri eklemek suretiyle posta yoluyla Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir:

1-Başvuru dilekçesi (Tıklayınız);

1.1. Başvuran herkes tarafından doldurulacaktır.

1.2. Öğrencilere yapılacak tebligatlar e-posta aracılığıyla yapılacağından, geçerli bir e-posta adresinin dilekçeye yazıldığından emin olunmalıdır.

Doldurulmuş örnek başvuru dilekçesini görmek için tıklayınız.

2-Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi;

2.1. Başvuran herkes tarafından başvuru dilekçesine eklenmelidir.

2.2. Nüfus cüzdanının her iki tarafının bir sayfaya gelecek şekilde fotokopisi çekilmelidir.

3-Pasaport ve I-20 belgesinin fotokopisi;

3.1. Başvuran herkes tarafından başvuru dilekçesine eklenmelidir.

3.2. Pasaportun vize bilgilerini içeren sayfası ile ABD´ye giriş kaydını içeren sayfalarının fotokopileri,

3.3. Pasaport ve I-20 belgesi olmayıp yeşil kartı ya da Amerikan makamları tarafından verilen bir kimlik belgesi olanlardan bunların fotokopileri,

4-Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı;

4.1. Bir ön lisans (iki yıllık yüksek okul) veya lisans (dört yıllık fakülte) seviyesinde devam zorunluluğu olan bir öğrenim kurumunda kayıtlı öğrencilerden askerlik tecil belgesi istenmektedir.

4.2. Lisansüstü (master, doktora) öğrenim amacına yönelik dil öğrenimi, lisansüstü (master) veya doktora seviyesinde devam zorunluluğu olan bir öğrenim kurumunda kayıtlı öğrencilerden askerlik durum belgesi istenmektedir.

4.3. Her iki durumda da, daha önceki yüksek lisans veya doktora öğrenimine veya bir başka statüye bağlı olarak verilmiş sevk tehiri varsa, bu tehirin iptal edildiğine dair belge,

5-En son mezun olunan öğrenim seviyesine ait mezuniyet belgesinin onaylı örneği;

5.1. Başvuran herkes tarafından başvuru dilekçesine eklenmelidir.

5.2. Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

5.3. Yurt dışındaki orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri veya il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak denklik belgesinin onaylı örneği,

5.4. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği,

6-Tam zamanlı öğrenci olunduğuna dair öğrenci kayıt kabul belgelesi ile not döküm çizelgesinin aslı (Enrollment letter, official transcript);

6.1. Başvuran herkes tarafından başvuru dilekçesine eklenmelidir. 

6.2. Kayıt yaptırılan yüksek öğrenim kurumundan alınacak, dil, hazırlık veya esas öğrenim seviyesini (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora vb.) ve dalını, öğrenime başlayış ve bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını ve öğrenimin tam zamanlı olduğunu gösteren onaylı okul belgesinin aslı (enrollment letter) ile, not dökümünü gösterir belgenin aslı (official transcript).

6.3.Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı, askerlik sevk tehiri işlemi yapılmadığından, kayıtlı olduğu/olacağı dil öğreniminden dolayı özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin sunacakları öğrenci belgesinde, dil öğreniminin yüksek lisans amacına yönelik olduğu, en az iki ay süreyle ve haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.

6.4.Dil öğrenimini tamamlayan öğrencilerin, esas öğrenimlerine başladıklarına dair öğrenci belgesini (enrollment letter) Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir.

7-İki adet vesikalık fotoğraf;

7.1. Başvuran herkes tarafından başvuru dilekçesine eklenmelidir.

7.2. Fotoğrafların arkasına ad ve soyad yazılmış olmalıdır.

8-Zorunlu hizmet belgesi;

8.1. Bu belge, başvuru sahibinin zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğü varsa istenmektedir. Bu yükümlülüğü olmayanlardan istenmez.  

8.2. Zorunlu devlet hizmeti yükümü olanlardan zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, ya da taksitle ödemek üzere anlaştığını/ertelettirdiğini belgelemeleri istenir.

9-İstifa belgesi;

9.1. Bu belge kamu görevlisi olup ta, özel öğrenci başvurusu yapacaklardan istenmektdir. Kamu görevlisi olmayanlardan istenmez.

9.2. Kamu görevlisi olanların özel öğrencilik statülerinin tanınması, diğer şartların yanında görevlerinden istifa etmiş olmalarına bağlıdır.

10-Tebliğ-tebellüğ belgesi (Tıklayınız);

12.1. Bu belge, ön lisans (iki yıllık yüksek okul) ya da lisans (dört yıllık fakülte) seviyesinde öğrenim görenlerden istenmektedir.

12.2. Ön lisans ve lisans seviyesinde özel öğrencilik statüsünün tanınması için başvuru yapacak olan bütün öğrenciler tebliğ-tebellüğ belgesini eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurup üç nüsha çıktı aldıktan sonra, her üç nüshanın da ´tebellüğ´ bölümünü imzalamak suretiyle diğer belgelerle birlikte Ataşeliğimize posta yoluya göndermelidirler. 

Tebliğ-tebellüğ belgesinin nasıl doldurulacağına dair örneği görmek için tıklayınız.

11-Belgelerinin hızlı posta ile gönderilmesini isteyen öğrencilerimiz, ücreti taraflarınca ödenmiş ve pulu yapıştırılmış USPS Express Mail zarfı ile başvuruda bulunabilirler. FedEx, DHL, UPS gibi özel posta şirketlerinin zarfları öğrencilerimiz tarafından ödenmiş olarak gönderilmelidir.

 

 

605 3rd Avenue 30th Floor New York, NY 10158 - 1 (212) 6878395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.