New York Eğitim Ataşeliği

Bölgemizde dil öğrenimi

1-Dil öğrenimi

1.1. Bölgemizde, dil eğitimi veren çok sayıda dil kursu ve akademik kurum bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, doğrudan bu amaca yönelik bağımsız kurslar olup, bazıları ise bir yükseköğretim kurumunun bünyesinde faaliyet göstermektedir

1.2. Bölgemizde dil öğrenimi gören öğrencilerin özel öğrencilik statüsünün tanınması ve buna bağlı askerlik erteletme ve benzeri haklardan faydalanabilmeleri; görmekte oldukları dil öğreniminin, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi amacına yönelik olmasına bağlıdır.

1.3. Bu husus 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesine dayalı olarak Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

2-Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi amacına yönelik dil öğrenimi

2.1. Anılan yönetmeliğin 12 nci maddesinin (ç) bendinde; ‘Yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir. Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı, sevk tehiri işlemi yapılmaz’ hükmü yer almaktadır.

2.2. Bu açık hüküm karşısında, bölgemizde dil öğrenimi gören ya da görecek öğrencilerin Ataşeliğimizce özel öğrenci statülerinin tanınması, diğer şartlara ek olarak;

  • Görülen dil öğreniminin ön lisans, lisans ya da lisansüstü eğitim amacına yönelik olduğunun,
  • Ayrıca en az 2 ay süreyle haftada en az 15 saat ders görüleceğinin,

öğrenim görülen kurumdan alınacak resmi bir belgeyle ispatı şartına bağlanmıştır.

3-Şartları taşıyanların özel öğrencilik statülerinin tanınması

Durumları özel öğrencilik statüsünün tanınmasına uygun dil öğrencilerinin, ´Özel Öğrencilik Başvurusu´ başlığı altında sıralanan belgeleri hazırlayarak posta yoluyla Ataşeliğimize göndermeleri gerekmektedir. Şahsen başvuru alınmamaktadır.   

605 3rd Avenue 30th Floor New York, NY 10158 - 1 (212) 6878395

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.